تابع مدیریت تمام خطاهای آجاکس در Jquery

با سلام اگر شما در $.ajax() یا $.ajaxsetup() آپشن global را برابر با fasle قرار دهید و سپس صدا کنید متد .ajaxerror اجرا نمیشه (پرتاب نمیشه). تابع زیر یه تابع همه کاره واسه این جور مواقعه که خطاها رو مستقیم از jqXHR میگیره :