قسمت دوم آموزش جاوا

متغیرها قسمت دوم در قسمت قبلی نوشتیم که در جاوا هشت نوع متغیر پایه داریم و در این قسمت قراره که در مورد این هشت نوع بیشتر یاد بگیریم ! از هشت نوع متغیری که ذکر شد چهارتاشون مخصوصاً بوجود اومدن که داخلشون فقط عدد صحیح ذخیره بکنیم! چرا میگم فقط ؟ چون اگر بخوایین … بیشتر بخوانیدقسمت دوم آموزش جاوا